Logistics services

If you are interested in cooperation with our company, please send us the following information in the form below:

 1. Road transport
 2. Sea / air / rail transport
 3. Storage
 • krajowy / zagraniczny
 • chłodniczy / niechłodniczy / specjalistyczny (np. ruchoma podłoga)
 • auta duże (33 palety EURO) / auta małe  (jakie?)
 • transport pełnopojazdowy / drobnicowy
 • specyfika firmy (przewoźnik / spedycja) wraz z informacją o ilości dostępnych aut
 • obsługiwane kierunki (kraje / regiony)
 • obsługiwane kierunki ( w tym kierunki, w których firma ma największe doświadczenie)
 • rodzaje dostępnych kontenerów
 •  z jakimi grupami produktowymi firma ma doświadczenie
 • porty, w których firma operuje
 • dostępność środków transportu
 • obsługiwane kierunki
 • z jakimi grupami produktowymi firma ma doświadczenie
 • warunki magazynowania (SUCHY / ŚWIEŻY / MROŹNIA)
 • ilość dostępnych miejsc paletowych
 • lokalizacje magazynów
 • rodzaj oferowanych usług
 • zezwolenia i certyfikaty (np. skład celny /
 • zezwolenia na składowanie alkoholu)
 • dostęp online do systemu WMS
 • czy magazyn oferuje usługę escrow payment

Contact

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax: (22) 343 98 10

email: sales@ewabis.com.pl

addr.: 25 Serwituty Str.

02-233 Warsaw

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018