PPH EWA-BIS Sp z o.o.

 

ul. Serwituty 25
02-233 Warszawa
tel.: (22) 343 98 00
fax.: (22) 343 98 10
email: biuro(At)ewabis.com.pl

NIP: 521-008-45-08 
KRS: 0000086953
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 100 000 PLN