OGŁOSZENIE O PLANIE PODZIAŁU SPÓŁKI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ewa-Bis” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-233), przy ul. Serwituty 25, woj. mazowieckie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000086953, REGON: 008054640, NIP: 5210084508, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. art. 535 §2 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 29.02.2024 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału Spółki, którego szczegółowa treść dostępna jest w załączniku

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

Targi Marek Własnych 15-16.11.2023

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

OGŁOSZENIE O PLANIE PODZIAŁU SPÓŁKI

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ewa-Bis” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-233), przy ul. Serwituty 25, woj. mazowieckie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000086953, REGON: 008054640, NIP: 5210084508, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. art. 535 §3 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 31.03.2021 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Podziału Spółki, którego szczegółowa treść dostępna jest w załączniku

Kontakt

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax.: (22) 343 98 10

email.: sales(at)ewabis.com.pl

adres.: ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018