Cele odpowiedzialności społecznej

Środowisko

 • Promowanie ograniczania środków chemicznych w produkcji owoców i warzyw
 • Stosowanie opakowań podlegających recyklingowi
 • Ochrona zasobów naturalnych
 • Promowanie bioróżnorodności
 • Sadzenie drzew

Zasoby ludzkie

 • Zespół
  • Podnoszenie kompetencji pracowników aby stale zapewniać rozwój firmy.
  • Tworzenie przyjaznego miejsca pracy
  • Zapewnianie praw człowieka
 • Lokalna społeczność
  • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla dostawców

Kontakt

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax.: (22) 343 98 10

email.: sales(at)ewabis.com.pl

adres.: ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018