Image1\

 

PPH EWA-BIS Sp z o.o.

ul. Serwituty 25,

02-233 Warszawa

Recepcja:

tel.: (22) 343 98 00 ; fax.: (22) 343 98 10

email: biuro(At)ewabis.com.pl

NIP: 521-008-45-08 KRS: 0000086953

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 100 000 PLN