PPH „Ewa-Bis”  Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Promocja marek produktowych przedsiębiorstwa „Ewa-Bis” Sp. z o.o. oraz Marki Polskiej Gospodarki na rynkach zagranicznych”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania  3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H. Ewa – Bis Sp. z o.o. poprzez internacjonalizację działalności gospodarczej. Cele szczegółowe to:

 • rozwój działalności eksportowej na wybranych rynkach docelowych: Indie i Algieria,
 • rozwój sieci kontaktów i poszerzenie bazy zagranicznych kontrahentów,
 • zbudowanie rozpoznawalności firmy na rynku międzynarodowym,
 • promocja Marki Polskiej Gospodarki,
 • wzrost zainteresowania kontrahentów zagranicznych produktami pochodzącymi z Polski.

 

Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

 1. Udział P.H. Ewa – Bis Sp. z o.o  w zagranicznych wydarzeniach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy na terenie Indii i Algierii.
 2. Udział w misjach zagranicznych na terenie Indii i Algierii.
 3. Organizacja przyjazdowej misji gospodarczej dla kontrahentów zagranicznych,
 4. Udział w konferencji inwestycyjnej oraz w seminariach informacyjnych nt. prowadzenia biznesu w Algierii i Indiach,
 5. Doradztwo w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

 

Planowane efekty projektu:

 • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport;
 • podpisanie nowych kontraktów zagranicznych;
 • wzrost rozpoznawalności firmy na rynkach zagranicznych.

 

Okres realizacji projektu od 15.03.2017 r. do 31.12.2019 r.

 

Wartość projektu ogółem: 404 761,01 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 331 493,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 447,90 PLN

naklejka z logo MARKI

Kontakt

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax.: (22) 343 98 10

email.: sales(at)ewabis.com.pl

adres.: ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018