快速消费品

Z przyjemnością nawiążemy współpracę z dostawcami markowych produktów FMCG i Kosmetyków

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani kontaktem z naszą firmą prosimy o przesłanie w widniejącym obok formularzu poniższych informacji:

  • Krótką prezentacją firmy
  • Oferowane marki
  • Warunki współpracy
  • Dostępność produktów
  • Języki na opakowaniach

联系

EWA-BIS 有限责任公司

手机 (22) 343 98 00

传真 (22) 343 98 10

电邮 sales(at)ewabis.com.pl

地址 ul. Serwituty 25

邮政编码 02-233 华沙

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018