OFERTA

Koncentraty

Nasze koncentraty produkowane są z najlepszej jakości owoców i warzyw. Spełniamy wymogi Kodeksu Praktyki AIJN (European Fruit Juice Association – Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych). Kodeks ten precyzuje wymagania dotyczące jakości soków owocowych i warzywnych.

Koncentraty produkowane w naszej firmie są poddawane ścisłym kontrolom, które gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Wszystkie owoce i warzywa są dokładnie myte, a następnie sortowane i przerabiane na miazgę. Powstałe koncentraty są pozbawione części wody i posiadają duże wartości odżywcze.