OFERTA

Koncentraty

Nasze koncentraty produkowane są z najlepszej jakości owoców i warzyw. Spełniamy wymogi Kodeksu Praktyki AIJN (European Fruit Juice Association – Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych). Kodeks ten precyzuje wymagania dotyczące jakości soków owocowych i warzywnych.

Koncentraty produkowane w naszej firmie są poddawane ścisłym kontrolom, które gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Wszystkie owoce i warzywa są dokładnie myte, a następnie sortowane i przerabiane na miazgę. Powstałe koncentraty są pozbawione części wody i posiadają duże wartości odżywcze.

Kontakt

EWA-BIS Sp. z o.o.

tel.: (22) 343 98 00

fax.: (22) 343 98 10

email.: sales(at)ewabis.com.pl

adres.: ul. Serwituty 25

02-233 Warszawa

NIP: 521-008-45-08 / KRS: 0000086953 / Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 100 000 PLN

EWA-BIS Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018