Usługi logistyczne

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą prosimy o przesłanie w widniejącym obok formularzu poniższych informacji:
 1. Transport drogowy
 2. Transport morski / lotniczy / kolejowy
 3. Magazynowanie
 • krajowy / zagraniczny
 • chłodniczy / niechłodniczy / specjalistyczny (np. ruchoma podłoga)
 • auta duże (33 palety EURO) / auta małe  (jakie?)
 • transport pełnopojazdowy / drobnicowy
 • specyfika firmy (przewoźnik / spedycja) wraz z informacją o ilości dostępnych aut
 • obsługiwane kierunki (kraje / regiony)
 • obsługiwane kierunki ( w tym kierunki, w których firma ma największe doświadczenie)
 • rodzaje dostępnych kontenerów
 •  z jakimi grupami produktowymi firma ma doświadczenie
 • porty, w których firma operuje
 • dostępność środków transportu
 • obsługiwane kierunki
 • z jakimi grupami produktowymi firma ma doświadczenie
 • warunki magazynowania (SUCHY / ŚWIEŻY / MROŹNIA)
 • ilość dostępnych miejsc paletowych
 • lokalizacje magazynów
 • rodzaj oferowanych usług
 • zezwolenia i certyfikaty (np. skład celny /
 • zezwolenia na składowanie alkoholu)
 • dostęp online do systemu WMS
 • czy magazyn oferuje usługę escrow payment